SẢN PHẨM

Loading the player...

[Điều Chúng Mình Chưa Biết] - Tập 114: Câu chuyện các vị nữ hoàng

21-03-2016 1522 lượt xem

Các bạn nhỏ ơi, đố các bạn vua là nam hay nữ nhỉ? Ai trả lời nam là sai bét rồi nha. Trên thế giới có nhiều vị vua nữ lắm, họ được gọi là nữ hoàng đó.

CÙNG LOẠI