SẢN PHẨM

Loading the player...

[Điều Chúng Mình Chưa Biết] - Tập 116: Ánh sáng thiên nhiên

28-03-2016 1075 lượt xem

Đom đóm phát sáng được là nhờ một phản ứng hóa học gọi là phản ứng ánh sáng sinh học, các chất hóa học dưới bụng sẽ kết hợp với nhau và tạo ra ánh sáng lấp lóa của đom đóm đấy!

CÙNG LOẠI