SẢN PHẨM

Loading the player...

[Điều Chúng Mình Chưa Biết] - Tập 58: Những cổ máy của biển khơi

27-07-2015 1260 lượt xem

Hàng trăm ngàn năm trước, con người toàn thích chọn những chỗ gần sông, gần biển để sinh sống nên rất cần một thứ giúp đi lại trên nước dễ dàng. Thế là họ bèn hì hục đục rỗng thân cây, thả xuống nước đi thử.

CÙNG LOẠI