SẢN PHẨM

Loading the player...

[Cổ tích và bé] - Tập 1: Jack và cây đậu thần

15-07-2016 4598 lượt xem

Jack luồn qua chân người khổng lồ và cố sức chạy trốn. Người khổng lồ giận dữ đuổi theo. Jack sợ hãi trượt từ cây đậu xuống. Người khổng lồ cũng đang tụt xuống ngay sau lưng cậu. Vừa chạm đất, cậu tìm ngay chiếc rìu và cố hết sức chặt cây đậu thần. Cây đậu bị đổ và ngã kềnh ra đất. Người khổng lồ tuột tay, rơi xuống đất chết. Jack đã nhận được một bài học đích đáng, cậu hiểu rằng không được tham lam lấy đồ của người khác và phải lao động cần cù để có cuộc sống tốt đẹp.

CÙNG LOẠI